Schooltijden en lesrooster

Voor een overzicht van de schooltijden kunt u hier klikken.

Alle leerlingen krijgen een rooster, waarop staat wanneer de leerling welke les volgt. Dit rooster is ook te vinden op Magister. Middels een persoonlijke code, die door de mentor wordt uitgedeeld, kunnen leerlingen en ouders het actuele lesrooster in Magister zien. Hiernaast kunnen de cijfervoortgang en het huiswerk worden bekeken. Ook is het mogelijk om met de mentor en de docenten te e-mailen via Magister. De mentor geeft uitleg over de werking van dit programma.

Menu