Onderwijs

Vangnet en springplank

Ons VMBO slaat een brug tussen het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven met afspraken over doorlopende leerlijnen. Wij werken samen met de omgeving en de scholen om met elkaar een vangnet én springplank te vormen voor onze leerlingen in Rotterdam-Zuid.

Geen brug te ver 

Wij brengen hen op een hoger plan door ze kennis te laten maken met vakmanschap, zowel in de school door persoonlijk meesterschap van het personeel, als daar buiten door stages en excursies in het bedrijfsleven. Wij werken samen met de ouders, omdat zij onontbeerlijk zijn voor het succes van hun kind. Wij slaan enthousiast bruggen naar alles en iedereen. Voor ons is geen brug te ver, als het gaat om het welbevinden en het succes van onze leerlingen.

De leerwegen

Behalve VMBO Basis en Kader, bieden wij ook gemengde en theoretische leerweg aan. Bij de theoretische leerweg krijg je ook een beroepsgericht vak. De Hef is niet voor niets een vakcollege!

Sectoren

Op onze school hebben we drie sectoren:

  1. Techniek
    – Produceren, installeren en energie (PIE)- Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
  2. Zorg & Welzijn
  3. Economie & Ondernemen
Menu