De Hef heeft de opleidingen TL -GL – KBL – BBL van het vmbo in huis, plus leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het is een kleinschalige en veilige school, waar kennisoverdracht belangrijk is.

We hechten veel waarde aan rust, regels en structuur. De Hef staat voor intensief onderwijs, met persoonlijke aandacht en extra begeleiding op het gebied van taal en rekenvaardigheid. Na schooltijd worden er extra lessen aangeboden. Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen coacht en regelmatig contact met ouders onderhoudt. De mentor start bijna iedere schooldag met zijn mentorgroep om zo de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Ouders hebben via internet toegang tot informatie over cijfers, aanwezigheid en te laat komen. In de bovenbouw werken leerlingen binnen de sector die het beste bij hun mogelijkheden past: Economie, Techniek of Zorg & Welzijn.

RVC de Hef is onderdeel van SNZ. Samen met het Einstein Lyceum, de Hugo de Groot en het Olympia College vertegenwoordigen wij het complete aanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Vanuit die identiteit staan wij mede aan de basis van het Rotterdam van morgen. Zeker in deze tijd, nu Zuid in beweging komt en de versnellende vernieuwing actueler is dan ooit, ontstaat er een belangrijke opgave voor het onderwijs om aan te haken en mee te vernieuwen. Wij vinden dat onze leerlingen op Zuid, het verdienen om mee te gaan in die vernieuwing. Sterker nog, zij moeten die vernieuwing in de toekomst zelf vormgeven.

Om dat te bereiken, leggen we de lat voor onszelf hoog. Met uitdagend en ambitieus onderwijs, in constante verbinding met de maatschappij, willen wij onze leerlingen opleiden tot betrokken en zelfbewuste jongvolwassenen. Op de scholen van SNZ werken daarom bevlogen onderwijzers, ondersteuners en leidinggevenden, die het Rotterdams openbaar onderwijs op Zuid verder willen ontwikkelen. Want het beste wat het openbaar onderwijs te bieden heeft, hoort hier op Zuid, vinden wij.

Voor meer informatie over SNZ en onze scholen: www.snz.nl

Menu