De Hef heeft de opleidingen TL -GL – KBL – BBL van het vmbo in huis, plus leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het is een kleinschalige en veilige school, waar kennisoverdracht belangrijk is.

We hechten veel waarde aan rust, regels en structuur. De Hef staat voor intensief onderwijs, met persoonlijke aandacht en extra begeleiding op het gebied van taal en rekenvaardigheid. Na schooltijd worden er extra lessen aangeboden. Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen coacht en regelmatig contact met ouders onderhoudt. De mentor start bijna iedere schooldag met zijn mentorgroep om zo de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Ouders hebben via internet toegang tot informatie over cijfers, aanwezigheid en te laat komen. In de bovenbouw werken leerlingen binnen de sector die het beste bij hun mogelijkheden past: Economie, Techniek of Zorg & Welzijn.

Menu