Mavo Rotterdam De Hef

De Hef Mavo Rotterdam

De Hef, Mavo Rotterdam, school met unieke focus 

De Hef, een openbare school in het hart van Rotterdam Zuid, is één van de leidende middelbare scholen in de stad. We leggen de focus op de mavo-afdeling, bieden een ondersteunende en inspirerende leeromgeving die onze leerlingen voorbereidt op een succesvolle toekomst. In deze tekst nemen wij jou mee in de wereld van mavo Rotterdam De Hef, waar we streven naar excellentie in onderwijs, diversiteit, inclusie en persoonlijke groei van onze leerlingen. 

De kracht van mavo-onderwijs bij De Hef 

De mavo-afdeling bij De Hef richt zich op leerlingen die hun vooropleiding voortzetten met als doel een diploma te behalen en daarna verder te studeren of te gaan werken. Onze mavoleerlingen profiteren van een curriculum dat is ontworpen om zowel academische als praktisch onderwijs te bieden. Dit stelt de leerlingen in staat om hun talenten en interesses te ontdekken en tegelijkertijd belangrijke vaardigheden voor hun toekomst te ontwikkelen.  

 

Kwalitatief onderwijs 

Onze mavo-Docenten zijn gepassioneerd en ervaren in hun vakgebied. Ze zetten zich in voor kwalitatief onderwijs en ondersteunen leerlingen om hun doelen te bereiken. Door een combinatie van traditioneel lesgeven en innovatieve methoden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen een diepgaand begrip in hun vakken ontwikkelen. Daarnaast bieden we begeleiding en ondersteuning op maat voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Zo kan iedereen hun volledig potentieel inzetten en benutten. 

 

Praktijkgericht leren 

Naast theoretische kennis is het belangrijk dat leerlingen praktische vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn voor hun toekomstige loopbaan. Daarom bieden we praktijkgerichte leerervaringen aan, zoals stages en projecten. Deze onderdelen geven de leerlingen de kans om hun kennis in de praktijk te brengen en hun vaardigheden te verfijnen. 

 

Een brede ontwikkeling 

Bij De Hef geloven we in de waarde van een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom stimuleren we hen om deel te nemen aan extra curriculaire activiteiten. Denk hierbij aan sportclubs, muzieklessen en kunst- en cultuurprojecten. Deze activiteiten helpen de leerlingen om hun interesses en passies te ontdekken en zo bij te dragen aan hun persoonlijke groei.  

 

Diversiteit en inclusie in mavo Rotterdam 

Eén van de kernwaarden van De Hef is het bevorderen van diversiteit en inclusie. Als openbare school verwelkomen we leerlingen van verschillende achtergronden, culturen en gemeenschappen. Dit creëert een rijke leeromgeving waarin leerlingen kunnen leren van elkaars ervaringen en perspectieven.   

 

Culturele uitwisseling 

De diversiteit in onze schoolgemeenschap zorgt voor een dynamische sfeer waarin leerlingen de kans krijgen om te leren van verschillende culturen. Dit bevordert wederzijds respect en begrip en bereidt onze leerlingen voor op een wereld die steeds meer divers wordt. 

 

Inclusieve ondersteuning 

Bij De Hef streven we naar een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen zich welkom en gewaardeerd voelen. We bieden ondersteuning op maat voor leerlingen met speciale behoeften. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot middelen die ze nodig hebben om te slagen.  

 

Voorbereiding op de toekomst 

Onze mavoleerlingen worden niet alleen voorbereidt op hun eindexamen, maar ook op hun toekomst. We bieden loopbaanoriëntatie en advies aan om onze leerlingen te helpen. Zo kunnen ze een weloverwogen keuze maken over hun vervolgstudie en/of carrière. Onze school werkt nauw samen met lokale bedrijven en instellingen om leerlingen stages en netwerkmogelijkheden te bieden.  

 

Stimuleren van persoonlijke groei 

We erkennen het belang van persoonlijke groei en welzijn voor het succes van onze leerlingen. Daarom moedigen we leerlingen aan om hun interesses te ontdekken, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun eigen identiteit te ontwikkelen. Onze Mentoren en Docenten staan altijd klaar om leerlingen te begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke en academische reis.  

 

Mavo Rotterdam De Hef 

We zijn trots op onze mavo-afdeling en haar inzet voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, diversiteit en inclusie. We bieden een inspirerende leeromgeving waarin leerlingen kunnen groeien en leren. Onze mavoleerlingen worden voorbereid op een succesvolle toekomst. 

Wil je meer weten over De Hef, ons onderwijs of over de samenwerking van De Hef en ouders? Alle informatie vind je op onze website!

Menu