Burgerschap onderwijs op De Hef

Wat houdt burgerschap onderwijs in?

Wil jij dat je kind buiten lesstof om ook voorbereid wordt op het leven buiten school en in een diverse samenleving? Doordat De Hef de drie basiswaarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal stelt, leggen wij de basis voor het begrip van de democratische samenleving. Wil je meer weten over burgerschap onderwijs, aarzel dan niet om verder te lezen!

Wat is burgerschap onderwijs?

Burgerschap onderwijs is in Nederland een verplicht onderdeel van leerlingen hun studie. Dit onderdeel bestaat om leerlingen bewust te maken van hun plichten en rechten als burgers. Hierdoor leren leerlingen omgaan met diversiteit en worden ze voorbereid op een actieve rol in de samenleving. Het uiteindelijke doel van burgerschap onderwijs is om leerlingen te vormen naar een geïnformeerde en verantwoordelijke burger. Zodat ze actief bij kunnen dragen aan een democratische samenleving.

Burgerschap onderwijs is een onderwijsgebied dat leerlingen voorbereid op een actief en betrokken burgerschap in de samenleving. Het richt zich op het bevorderen van democratisch burgerschap en geeft leerlingen een democratische houden. Burgerschap onderwijs behandelt onderwerpen als democratie, mensenrechten en gelijkheid. Door middel van deze lessen motiveren wij leerlingen om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.

Burgerschap onderwijs is niet alleen het overdragen van kennis naar leerlingen. Het stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan de samenleving en hun eigen stem durven laten horen. Zo conflicten kunnen oplossen met respect ongeacht de achtergrond of overtuigingen van een ander.

Wat is ons doel?

Het doel van De Hef is om leerlingen voor te bereiden op een leven in een constant veranderende samenleving. Wij streven ernaar om leerlingen verantwoordelijk te laten handelen, om zo bij te dragen aan het vormen van een betere toekomst.

Hier op De Hef vinden wij het van groot belang dat nieuwsgierigheid en openheid wordt gestimuleerd en er zo open gesprekken gevoerd kunnen worden tussen leerlingen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Dit bevordert niet alleen de ontwikkeling van hun eigen beeld, maar ook het vermogen om zich in te leven in verschillende perspectieven.

Leerlingen in de samenleving

Het aanbieden van kennis en vaardigheden die de leerlingen actief mee laten doen in de samenleving is enorm van belang. Door als leerling te leren over besluitvorming processen en de invloed die ze zouden kunnen uitoefenen, worden leerlingen aangemoedigd om hun rol te spelen in de samenleving. Zo worden leerlingen gemotiveerd positieve veranderingen toe te passen. Door het leggen van verbanden tussen leerlingen hun eigen leefomgeving en maatschappelijke vraagstukken wordt het kritisch denken, reflectie en creatief denken aangemoedigd. Zo leren de leerlingen ook wat belangrijke vaardigheden zijn om moeilijke vraagstukken aan te pakken in de verdere toekomst.

De Hef is druk bezig met het monitoren van de voortgang van de leerlingen, en ook het evalueren van het programma. Hierdoor zorgt De Hef ervoor dat de effectiviteit van het burgerschap onderwijs niet verloren gaat. Door jaarlijkse evaluatie momenten, en de leerlingen die enquêtes invullen kunnen wij meten waar er vraag is naar aanpassingen om zo het onderwijs te kunnen blijven verbeteren.

Door burgerschap onderwijs te volgen worden leerlingen aangemoedigd om een actieve rol aan te nemen in een democratische samenleving. Hier op De Hef streven wij ernaar om leerlingen te helpen met bewuste keuzes maken en een rol durven te spelen in de hedendaagse samenleving. Hierover is meer te vinden op onze website.

Menu