Inschrijven VMBO basis, kader, gemengde en theoretische leerweg (met of zonder LWOO) .

U neemt mee het definitieve schooladvies, de unieke code (en de voorkeurslijst).

Om te bepalen of wij de goede school zijn voor uw zoon of dochter, kunt u op onderstaande button klikken en uw gegevens invullen. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

  U denkt erover om uw zoon of dochter in te schrijven bij Rotterdams Vakcollege de Hef.
  U kunt uw gegevens invullen.
  Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.
  Pas na deze afspraak kunnen wij u definitief vertellen of uw zoon of dochter geplaatst kan worden.

  Belangstellingsformulier

  Gegevens leerling

  Gegevens ouders/verzorgers

  Na de afspraak kunnen wij u vertellen of wij uw zoon of dochter kunnen plaatsen op Rotterdams Vakcollege de Hef. Als de aanmelding een definitieve inschrijving wordt, vragen wij didactische gegevens op van de basisschool.

  Leerwegondersteuning
  Leerwegondersteuning  (lwoo) is mogelijk op alle niveaus op basis van het basisschooladvies. Een leerling heeft recht op lwoo bij een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar, op twee of meer leergebieden. Voor plaatsing binnen lwoo zijn recente toetsgegevens noodzakelijk.

  De Overstaproute van Koers VO
  Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat de toelatingsprocedures van de Rotterdamse scholen voldoen aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de Overstaproute (zie de website van KoersVO, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam).

  Menu