Meer informatie of inschrijven 

Wilt u meer informatie over onze fijne school of weet u al zeker dat u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor volgend schooljaar? Dan kunt u het belangstellingsformulier hieronder invullen. Een medewerker van RVC de Hef neemt dan z.s.m. contact met u op!

Inschrijven voor VMBO basis, kader, gemengde en theoretische leerweg (mavo), met of zonder LWOO, op de Hef kan van van 15 februari tot en met 19 maart 2021. Op donderdag 4 maart 2021 organiseren wij een inschrijfavond van 16.00 tot 21.00 uur. Als een ander moment u beter uitkomt, kan dat natuurlijk ook. Wij zien en spreken u het liefst persoonlijk. Maar als de situatie rondom Corona dat niet toelaat of u het zelf prettiger vindt, zullen de gesprekken online gevoerd worden.

  Belangstellingsformulier

  Gegevens leerling

  Gegevens ouders/verzorgers

  Extra informatie inschrijven

  U neemt het definitieve schooladvies, de unieke code (en de voorkeurslijst) mee naar de afspraak. Na de afspraak kunnen wij u vertellen of wij uw zoon of dochter kunnen plaatsen op Rotterdams Vakcollege de Hef. Als de aanmelding een definitieve inschrijving wordt, vragen wij didactische gegevens op van de basisschool.

  Leerwegondersteuning
  Leerwegondersteuning  (lwoo) is mogelijk op alle niveaus op basis van het basisschooladvies. Een leerling heeft recht op lwoo bij een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar, op twee of meer leergebieden. Voor plaatsing binnen lwoo zijn recente toetsgegevens noodzakelijk.

  De Overstaproute van Koers VO
  Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat de toelatingsprocedures van de Rotterdamse scholen voldoen aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de Overstaproute (zie de website van KoersVO, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam).

  Menu