Verkiezingen leerlingenraad

ISK-scholen

Het is zover! Vandaag kunnen onze leerlingen hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat voor de leerlingenraad van de Hef.

Op school stonden de afgelopen weken in het teken van campagne voeren. Leerlingen die zich verkiesbaar hebben gesteld, hebben posters gemaakt waarop hun ideeën en doelen te lezen zijn. De posters zijn overal in school terug te vinden.

Vandaag mogen alle leerlingen op een echt stembiljet en in een echt stemhokje laten weten op wie zij stemmen. Vanmiddag worden de stemmen geteld en bekend gemaakt wie de vertegenwoordigers van dit schooljaar zijn. Het is niet niks om gekozen te worden, want wie in de leerlingenraad zit beslist mee over belangrijke onderwerpen en overlegt meerdere keren per jaar met de directie!

 

Ander nieuws

Uitslag verkiezingen leerlingenraad

Na een pauze vol met actieve en enthousiaste stemmers, is de uitslag bekend! Haya en Oumaima  van leerjaar 1 + Alan en Mariame van…
Menu