De Internationale Schakel Klas

internationale schakel klas De Hef

De Rol van een Internationale Schakel Klas

Onze wereld wordt steeds globaler, waarin mensen van verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact komen. Hierdoor is het onderwijs een cruciaal instrument geworden om inclusiviteit te bevorderen en kansen te creëren voor alle leerlingen. Eén van deze waardevolle onderwijsinitiatieven die deze inclusieve visie omarmt, is de Internationale Schakel Klas (ISK). Wij zullen jou alles vertellen over de rol van een ISK en waarom het een brug vormt naar nieuwe kansen voor internationale leerlingen. Lees dus snel verder!

Wat is een Internationale Schakel Klas?

Een Internationale Schakel Klas, afgekort ISK, is een speciaal onderwijsprogramma dat leerlingen uit verschillende culturen en landen verwelkomt. De klas ondersteunt hen bij de integratie in het onderwijssysteem van het gastland. Deze leerlingen komen vaak uit verschillende landen en hebben diverse culturele en taalachtergronden. De ISK dient als een overgangsfase waarin de leerlingen intensieve taalondersteuning en vakinhoudelijke lessen krijgen. Dit zodat ze zich kunnen voorbereiden op een soepele overgang naar het reguliere onderwijs. Hierdoor kunnen internationale leerlingen een solide basis leggen voor hun toekomstige onderwijsreis.

De Brug naar Taalverwerving

Ook speelt de ISK een rol bij het doorbreken van de taalbarrière. Taal vormt namelijk de kern van communicatie en onderwijs. De ISK fungeert als een brug naar taalverwerving door intensieve taallessen aan te bieden, gericht op het leren van de taal van het gastland. Deze taallessen zijn niet alleen gericht op het leren van alledaagse gespreksvaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van academische taalvaardigheid. Zo kunnen leerlingen de leerstof in het reguliere onderwijs beter begrijpen en verwerken.

Ondersteuning bij Vakinhoudelijke Kennis

Naast het taalaspect biedt de ISK ook ondersteuning bij vakinhoudelijke kennis. De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van verschillende schoolvakken. Denk hierbij aan wiskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis en meer. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van een solide basis die hen in staat stelt om beter mee te komen met hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs.

Psychosociale Ondersteuning

De ISK speelt ook een cruciale rol bij het bieden van psychosociale ondersteuning aan de leerlingen. Het verlaten van het vertrouwde thuisland en zich vestigen in een nieuw land kan een uitdagende ervaring zijn voor nieuwkomers. Een warme en inclusieve leeromgeving in de ISK helpt hen om zich welkom te voelen en zich op hun gemak te voelen. Dit zorgt ervoor dat ze zich beter kunnen aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Heel belangrijk, als je het ons vraagt.

Kansen Creëren voor een Succesvolle Toekomst

Tot slot biedt de ISK niet alleen een overgangsfase voor nieuwkomers, maar het opent ook de deur naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Door hen te voorzien van de juiste taalvaardigheden en academische kennis, stelt de ISK leerlingen in staat om hun onderwijsreis voort te zetten in het reguliere onderwijs en verder te bouwen aan een succesvolle toekomst.

De Internationale Schakel Klas van De Hef

Bij De Hef geloven we dat onderwijs de sleutel is tot nieuwe kansen en een betere toekomst. Onze ISK fungeert als een belangrijk pad naar een nieuwe toekomst voor onze internationale leerlingen. Het biedt hen niet alleen de nodige taalvaardigheden en vakinhoudelijke kennis, maar ook de emotionele en sociale ondersteuning die ze nodig hebben om te slagen in hun nieuwe omgeving.

Bij De Hef zijn we vastbesloten om een inclusieve en ondersteunende omgeving te bieden, waarin elke leerling wordt aangemoedigd om te stralen en te excelleren. Samen bouwen we aan een toekomst waarin diversiteit wordt gevierd en waarin iedereen gelijke kansen krijgt om te groeien en te bloeien.

Wil jij meer weten over de ISK van De Hef? Dat lees je hier!

Menu