Internationale Schakelklas

internationale schakelklas

Onze internationale schakelklas en lokaal onderwijs 

Als openbare school in het hart van Rotterdam Zuid, zet De Hef zich in voor het bieden van kwalitatief hoogstaand en inclusief onderwijs. Eén van de unieke aspecten van onze school is het aanbieden van een internationale schakelklas (ISK). Dit onderwijs is gericht aan leerlingen die nieuw in Nederland zijn om hen te helpen bij het integreren. In deze tekst vertellen we alles over de samenwerking tussen de internationale schakelklas en het lokaal onderwijs. Lees dus snel verder! 

 

De rol van een internationale schakelklas 

De Internationale schakelklas (ISK) is een cruciaal onderdeel van het onderwijs in Rotterdam. Het biedt nieuwkomers de kans om de Nederlandse taal te leren, zodat ze hierna kunnen doorgroeien naar het reguliere onderwijs. Dit programma is niet alleen gericht op de taalvaardigheid, maar ook op culturele integratie en academische groei. Leerlingen in de ISK komen vaak uit verschillende landen en culturen, wat de klassen zeer divers maakt.  

De ISK stelt leerlingen in staat om hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijs en samenleving. Het lesprogramma biedt een veilige omgeving waar leerlingen kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving, nieuwe taal, cultuur en nieuwe manier van onderwijs. Dit zorgt voor een vloeiende overgang naar reguliere scholen, waardoor leerlingen sneller kunnen meedoen aan het lokaal onderwijs.  

 

Voordelen van de samenwerking: 

De samenwerking tussen de internationale schakelklas en lokaal onderwijs biedt vele voordelen voor zowel leerlingen als Leraren. Hieronder worden enkele manieren benoemd waarom deze samenwerking de schoolgemeenschap ten goede komt: 

 

Uitdagingen en kansen 

Hoewel de samenwerking tussen de internationale schakelklas en lokaal onderwijs veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om de behoeften van leerlingen met verschillende taalvaardigheden en culturele achtergronden in balans te brengen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat leerlingen zich welkom en gewaardeerd voelen, ongeacht hun afkomst.  

Bij De Hef zien we deze uitdagingen als kansen voor groei en verbetering. Door te investeren in professionele ontwikkeling voor Docenten, kunnen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarnaast streven we naar open communicatie en betrokkenheid met de ouders of verzorgers. Zo kunnen we een ondersteunende omgeving creëren voor onze leerlingen. 

 

Internationale schakelklas van De Hef 

De samenwerking tussen de internationale schakelklas en het lokaal onderwijs is een waardevol aspect van de scholengemeenschap. De Hef begrijpt dit als geen ander! Het bevordert diversiteit, inclusie en culturele verrijking. Dit terwijl we leerlingen helpen te integreren in het Nederlandse onderwijs en samenleving. We blijven ons inzetten voor het bieden van een inspirerende en ondersteunende leeromgeving voor al onze leerlingen. Zo kunnen zij hun volledig potentieel bereiken.  

Wil je meer weten over de ISK van De Hef of heb je vragen? Neem dan contact met ons op! We staan open voor een gesprek en kijken ernaar uit om je te verwelkomen op De Hef. 

Menu