ISK

internationale schakel klas De Hef

Wat is een Internationale Schakel Klas?

Het kan lastig zijn om als leerling in een klas te komen terwijl je de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheerst. Hierdoor kan het leggen van contact lastiger gaan, maar ook het begrijpen van de leerstof. Speciaal voor deze leerlingen is er een Internationale Schakel Klas (ISK) ontwikkeld. Ben je benieuwd wat een ISK inhoudt? Of ben je op zoek naar meer informatie? Lees dan vooral verder!

De ISK kort toegelicht

Een ISK is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar oud die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheren. Deze leerlingen komen vaak recent uit het buitenland en zijn dan ook nog niet bekend met de Nederlandse cultuur. Om de leerlingen op weg te helpen ondergaan ze een intensief programma om de Nederlandse taal te leren. Hiernaast worden ook vakken zoals rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis gegeven. Het is belangrijk dat leerlingen zich snel thuis gaan voelen in Nederland. Een ISK ondersteunt dit door aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat de leerling goed wordt voorbereid op doorstroming naar regulier onderwijs. Dit gebeurt in één of twee jaar.

Hoe komt een leerling in een ISK terecht?

Een leerling komt bij de ISK terecht via de gemeente of de basisschool. Ouders melden zich bij de gemeente en de gemeente verwijst de ouders en leerling door naar een ISK op basis van de woonplaats en uitslag van de twee testen. De leerling maakt namelijk een VO:1 test en VO:2 test die de non-verbale intelligentie en het rekenvermogen test. Wordt de leerling aangemeld door de basisschool? Ook dan vinden er VO testen plaats en wordt op basis van deze uitkomsten de leerling geplaatst bij een ISK in de buurt.

Routes binnen de ISK

Binnen de ISK zijn er 3 leerroutes mogelijk. Dit is afhankelijk van wat je kan en wat je wilt bereiken. Na een maand in een ISK bepaalt de ISK samen met de ouders of verzorgers de route van de leerling.

  • Route 1: In de eerste route van de ISK is het mogelijk om na de ISK door te stromen naar Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit is praktijkgericht onderwijs waar de focus ligt op werken met je handen. Na het behalen van je diploma kan je gaan werken. Ben je ouder dan 18? Dan kan je daadwerkelijk uitstromen naar een baan. Ben je inburgeringsplichtig? Dan volg je een inburgeringscursus bij de Gemeente.
  • Route 2: De tweede route van de ISK is voor de doorstroom naar het Vmbo-basis onderwijs. Om vervolgens door te kunnen stromen naar MBO 2 niveau. Ben je tijdens de ISK-route 2 16 jaar of ouder? Dan kan je vanuit de ISK doorstromen naar een MBO-entree of MBO-niveau 2. Beide opleidingen bestaan uit zowel theorievakken als praktijkvakken.
  • Route 3: In de derde route van de ISK kan de leerling doorstromen naar VMBO-kader, VMBO-gl, VMBO-t, Mavo, Havo of VWO. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan kan je vanuit de ISK doorstromen naar MBO-niveau 3, MBO-niveau 4 of de VAVO. Afhankelijk van de vervolg route krijg je vooral theoretische lessen of een combinatie van theorie en praktijk.

ISK bij De Hef

Woon je in Rotterdam Zuid? En ben je recent vanuit het buitenland hier komen wonen? Dan kan het zijn dat jouw zoon of dochter bij de ISK van De Hef terecht komt. Wil je meer weten over de ISK bij de Hef? Bekijk dan onze website of neem contact op!

Op de website van LOWAN staan video’s in verschillende talen met meer informatie over ISK-onderwijs in Nederland.

Menu