Hoe werken de onderwijsmethodes van een ISK school

ISK school: een plek voor waar verschillenden talen en culturen samenkomen, waar nieuwkomers de sleutels krijgen tot een nieuwe wereld van kennis en gemeenschap. In deze unieke onderwijsomgeving draait alles om het verwelkolmen, begeleiden en voorbereiden van anderstalige leerlingen. Zo kunnen ze integreren in de Nederlandse samenleving. Hoe kunnen scholen hierbij helpen door middel van ISK? Lees hier over de onderwijsmethodes van het ISK onderwijs. 

Doelstellingen van een ISK school

Een ISK school neemt een bijzondere plek in binnen het Nederlandse onderwijslandschap. Deze speciale programma’s omarmen een aantal doelstellingen die helpen met het opzetten van een goede basis voor hun leerlingen. Deze doelstellingen helpen zowel op educatief als sociaal vlak. 

Eén van de belangrijkste doelen van de ISK is het aanleren van de Nederlandse taal op verschillende niveaus. De school biedt intensieve taallessen die leerlingen in staat stellen om goed te kunnen communiceren in het Nederlands. Door het leren van Nederlandse taalvaardigheden kunnen leerlingen deelnemen aan het sociale leven in de gemeenschap om hen heen. Ook biedt dit meer kansen voor vervolgend onderwijs zoals studeren.  

ISK-onderwijs streeft ernaar om basisvaardigheden op het gebied van rekenen, lezen en schrijven bij te brengen. Deze vaardigheden vormen een sterke basis voor eventuele verdere scholing, en kunnen leerlingen helpen bij het begrijpen en analyseren van ingewikkelde informatie.  

Een enorm belangrijk onderdeel van het ISK onderwijs is het voorbereiden van leerlingen op de doorstroom naar het regulier onderwijs. Dit gaat niet alleen om het aanleren van academische kennis, maar ook het ontwikkelen van studievaardigheden. Het aanpassingsvermogen dat nodig is om in verschillende leeromgevingen te functioneren. Zo biedt het ISK een brug voor leerlingen om voorbereid een nieuwe vorm van onderwijs in te kunnen stappen. Hierdoor hebben wij het volle vertrouwen dat de leerlingen goed voorbereid zijn voor hun volgende stap.  

Wij zetten ons in voor sociale versterking en het begrip voor verschillende culturen. Door het organiseren van activiteiten die te maken hebben met diversiteit van verschillende culturen ontstaan er open dialogen tussen leerlingen. Hierdoor ontwikkelen we een omgeving voor de leerlingen waar ze omgaan met verschillende achtergronden en perspectieven. 

Het ISK onderwijs geeft niet alleen maar om het onderwijs, maar ook om de leerling zelf. Het is een omgeving waar persoonlijke groei wordt ondersteund, waar zelfvertrouwen wordt gekweekt en waar sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Hier worden niet alleen studenten gevormd, maar ook burgers die een positieve bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij. 

ISK school, is het wat voor jouw kind? 

Terwijl leerlingen hun reis voortzetten vanuit de ISK school naar de bredere wereld, dragen ze niet alleen de vaardigheden en kennis met zich mee. Ook het vertrouwen om uitdagingen aan te gaan en zich kunnen aanpassen in een nieuwe omgeving. Ze nemen hun lessen mee de gemeenschap in, waardoor ze kunnen bijdragen aan een inclusieve en diverse maatschappij.  

In de wereld van de ISK school komen talen samen, maar ook kansen. Het is een plek van groei, begrip en mogelijkheden, waar leerlingen niet alleen leren hoe ze kunnen slagen, maar ook hoe ze kunnen bloeien in een nieuwe omgeving. Wil je meer weten over het ISK onderwijs? Lees er meer over op onze website! 

Menu