De Internationale Schakel Klas

internationale schakel klas De Hef

Een brug tussen culturen en kansen

Welkom bij De Hef, een school waar diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan! Vandaag gaan we in op een bijzonder programma dat hier op onze middelbare school wordt aangeboden. Namelijk, de Internationale Schakel Klas (ISK). Deze klas biedt een veilige en ondersteunende omgeving voor nieuwkomers en leerlingen met een migratieachtergrond. De ISK is om leerlingen voor te bereiden op een succesvolle integratie in het reguliere onderwijs. Laten we eens kijken naar wat de ISK zo uniek en waardevol maakt. Ben jij benieuwd? Lees dan vooral verder.

 

Waarom ISK Onderwijs?

Stel je voor dat je net in een nieuw land bent aangekomen, de taal niet spreekt en de cultuur niet kent. Voor veel nieuwkomers kan dit een overweldigende ervaring zijn. De ISK biedt echter een warm welkom aan deze leerlingen. Het is een plek waar ze zich veilig voelen, waar begrip getoond wordt en waar ze kunnen bouwen aan een stevig fundament voor hun toekomst. Hoe fijn is dat wel niet?

 

In de ISK werken we binnen De Hef met drie belangrijke principes. Dit zijn; respect, kwaliteit en veiligheid. Maar hoe gaat het precies te werk? Nou, door middel van intensieve taalondersteuning en specifieke vakken zoals Nederlands als tweede taal (NT2), worden leerlingen geholpen om snel de taalbarrière te doorbreken.

 

Doelen van ISK Onderwijs

Wat is nou het doel van de Internationale Schakel Klas? Hieronder vertellen we de belangrijkste 4 doelen van deze vorm van onderwijs.

 

1.     Taalverwerving

Een van de belangrijkste doelen van de ISK is het bevorderen van taalverwerving. Door intensieve taallessen, waarbij de focus ligt op zowel mondelinge als schriftelijke communicatie, kunnen leerlingen snel de Nederlandse taal leren en gebruiken. Dit opent de deuren naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zowel op academisch als sociaal gebied. Het vermogen om effectief te communiceren in de taal van het gastland is cruciaal voor een succesvolle integratie.

 

2.     Culturele uitwisseling:

Daarbij moedigt de ISK ook culturele uitwisseling aan. Leerlingen met diverse culturele achtergronden krijgen de kans om elkaars tradities, gewoonten en geschiedenis te leren kennen. Dit bevordert begrip, respect en tolerantie tussen leerlingen en draagt bij aan een inclusieve schoolomgeving. Bovendien kunnen leerlingen die al langer in het land zijn, hun ervaringen delen en fungeren als mentoren voor nieuwkomers.

 

3.     Individuele begeleiding:

Ook krijgt elke leerling in de ISK individuele begeleiding en ondersteuning. Docenten en mentoren staan klaar om leerlingen te helpen bij hun studie, maar ook bij persoonlijke en sociale uitdagingen. De overgang naar een nieuw land en een nieuw schoolsysteem kan emotioneel en verwarrend zijn. Door een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, zorgt de ISK ervoor dat leerlingen zich gehoord en begrepen voelen. Heel erg belangrijk als je het ons vraagt.

 

4.     Voorbereiding op de toekomst:

Ten slotte zijn leerlingen na een intensieve periode in de ISK klaar om de overstap te maken naar het reguliere onderwijs. Ze hebben de nodige taalvaardigheden en kennis opgedaan van verschillende vakken en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor hun verdere academische reis. De ISK bereidt leerlingen voor op een succesvolle integratie in het reguliere onderwijs en op een kansrijke toekomst.

 

ISK Onderwijs bij De Hef

De ISK is voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of niet zo goed beheersen. Het biedt niet alleen intensieve taalondersteuning, maar ook een veilige en inclusieve omgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen op academisch en persoonlijk vlak.

 

Bij De Hef zijn we trots op ons programma en geloven we dat het een waardevolle stap is in de reis naar een succesvolle integratie en een kansrijke toekomst. Wil jij meer informatie over ISK? Lees meer over de ISK van de Hef of over ISK in het algemeen.

Menu