Doorlopende leerlijn

doorlopende leerlijn

Wat houdt een doorlopende leerlijn in?

Binnen het onderwijs wordt er vaak gesproken van het concept ‘doorlopende leerlijn’. Hierbij sluit het onderwijs naadloos op elkaar, van de ene fase naar de andere. Dit houdt in dat de studenten hun kennis en vaardigheden stap voor stap kunnen opbouwen en ontwikkelen door de gehele schoolcarrière heen.

Hoe ziet een doorlopende leerlijn eruit?

Een doorlopende leerlijn is in meerdere fases van de schoolcarrière van toepassing. Denk hierbij aan de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Voor leerlingen is het van belang dat ze op het voortgezet onderwijs verder gaan waar ze op de basisschool gebleven zijn. Een leerlijn kan ook terugkomen tussen verschillende schooljaren of vakken binnen hetzelfde onderwijsniveau. Maar een doorlopende leerlijn kan ook aanwezig zijn tussen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs of hoger (beroeps)onderwijs.

Waarom een doorlopende leerlijn?

Een doorlopende leerlijn kan bijdragen aan een betere aansluiting op het onderwijs en op de behoefte en mogelijkheden van leerlingen. Hierdoor krijgen leerlingen niet onnodig herhaling van stof die ze al kennen, maar kan er verder gebouwd worden op wat ze al weten en kunnen. Leerlingen kunnen zich op deze manier optimaal ontwikkelen en een soepelere overgang tussen de onderwijsfasen ervaren.

Andere leerlijnen

Naast de doorlopende leerlijn zijn er ook andere leerlijnen die gevolgd kunnen worden binnen het onderwijs.

  • Vakspecifieke leerlijn: Deze leerlijn richt zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen een specifiek vakgebied, zoals taal, rekenen, natuurkunde of geschiedenis.
  • Sociaal-emotionele leerlijn: In deze leerlijn staat de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied centraal. Denk hierbij aan empathie, zelfvertrouwen, samenwerking en probleemoplossend vermogen.
  • Kunstzinnige leerlijn: Zoals de naam al zegt, staat deze leerlijn in het teken van het ontwikkelen van creatieve en expressieve vaardigheden. Zoals schilderen, tekenen, muziek en theater.
  • Burgerschapsleerlijn: Binnen deze leerlijn richten ze zich op de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden, zoals democratisch burgerschap, tolerantie en respect voor anderen en deelname aan de samenleving.
  • Loopbaanleerlijn: Bij deze leerlijn wordt er gefocust op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om een succesvolle loopbaan op te bouwen. Hierbij wordt aandacht besteed aan solliciteren, netwerken en ondernemerschap.

Doorlopende leerlijn bij de Hef

Ben jij op zoek naar een middelbare school voor jouw zoon of dochter in Rotterdam Zuid? En vind je dat de school tussen het basisonderwijs en het bedrijfsleven in moet staan? Bij de Hef werken wij met een doorlopende leerlijn om samen met de omgeving en andere scholen een vangnet en springplank te vormen voor de leerlingen. Bekijk de website van de Hef voor meer informatie of neem contact met ons op!

Menu