Loopbaanorientatie en begeleiding

Bij het onderdeel stage is al gesproken over LOB. Maar LOB is meer dan stagelopen, de stage is slechts een onderdeel van het totale LOB-programma. In leerjaar 1 en 2 is LOB verweven in de PSO-lessen en hebben leerlingen wekelijks een LOB-uur. De opdrachten worden gemaakt in Qompas. De leerlingen krijgen geen beoordeling aangezien bij LOB niet gesproken wordt over goed of fout. De bewustwording van de leerlingen en de keuze voor de juiste sector in de bovenbouw is leidend. De LOB-activiteiten worden gehangen aan verschillende thema’s. Elke periode is er een ander thema wat aan bod komt en aan het einde van deze periode presenteren de leerlingen tijdens het MOL-gesprek (mentor, ouder, leerling) wat zij hebben geleerd over dit thema. De volgende thema’s worden behandeld:

Leerjaar 1
Periode 1 “Wie ben ik?”
Periode 2 “Wat kan ik?”
Periode 3 “Wat is mijn droomberoep?”

Leerjaar 2
Periode 1 “Wat wil ik leren?”
Periode 2 “Wat kan ik worden?”
Periode 3 “Hoe presenteer ik mijzelf?”

In de PSO-lessen komen de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, en de technische profielen PIE en BWI aan bod. Binnen Qompas maken de leerlingen een portfolio. In dit portfolio kunnen de leerlingen foto’s plaatsen van waar zij trots op zijn in de betreffende periode. Ook dit portfolio presenteert de leerling aan zijn mentor en ouders tijdens het MOL-gesprek.

In leerjaar 3 en 4 wordt er vooral vooruitgekeken naar de opleidingskeuze. De mentor is hierin de spil, maar de ervaring doen zij op bij hun sector. De leerlingen presenteren tijdens de MOL-gesprekken vooral hun ervaringen binnen de sector en hun stages. Ook hier maken zij gebruik van Qompas. Het doel van LOB is om de leerlingen na hun schooltijd op De Hef op de juiste opleiding te krijgen en daar hun startkwalificatie te behalen.

Menu