Internationale Schakel klas

internationale schakel klas De Hef

5 Voordelen van een Internationale Schakel klas

Een Internationale Schakel Klas (ISK) is een klas speciaal voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of nog niet zo goed beheren. Voor deze kinderen is het lastig om de lesstof te begrijpen en contact te leggen in de klas. Speciaal voor deze kinderen, van 12 tot 18 jaar, is de ISK opgericht. Zo worden ze voorbereid op de doorstroom naar regulier onderwijs en leren ze de Nederlandse taal.  Naast dat de leerlingen Nederlands leren, zijn er nog meer voordelen verbonden aan de ISK. Benieuwd naar de voordelen? Wij geven jou 5 voordelen!

 

Voordeel 1:

ISK’s zijn speciaal ontworpen voor immigranten- en vluchtelingenleerlingen. Dit om hen te helpen met taalontwikkeling, met name bij het leren van de Nederlandse taal. Er worden intensieve taalondersteuning en instructies aangeboden om zo de taalvaardigheid van de leerling te verbeteren. Dit zodat zij beter leren communiceren, te integreren en succesvol te zijn in het reguliere onderwijs.

 

Voordeel 2:

Ook bieden de ISK’s een veilige en ondersteunende omgeving voor leerlingen uit verschillende culturele achtergronden. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en samen te leren. Dit helpt bij de sociale en culturele integratie van de leerling, waardoor ze zich meer op hun gemak gaan voelen in de nieuwe samenleving. Ook leren ze hierdoor beter om te gaan met culturele verschillen.

 

Voordeel 3:

Door de aangepaste leerplannen en ondersteuning, sluiten de ISK’s goed aan bij de individuele behoeften en achtergronden van de leerling. De leerplannen worden aangepast op basis van de taalvaardigheid, onderwijsachtergrond en het niveau van de leerling. Dit kan helpen om de leerlingen beter voor te bereiden op het reguliere onderwijs en hun academische vaardigheden te ontwikkelen op basis van hun eigen tempo en behoeften.

 

Voordeel 4:

ISK’s hebben vaak goed opgeleide docenten en onderwijsprofessionals die gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen uit verschillende culturen en achtergronden. Deze professionals kunnen de leerlingen begeleiden bij hun leerproces, sociaal-emotionele ontwikkeling en culturele aanpassing. Dit draagt uiteindelijk weer bij aan hun algehele welzijn en succes op school.

 

Voordeel 5:

Tot slot bereiden de ISK’s de leerlingen voor op de overgang naar het reguliere onderwijs. Zodra leerlingen voldoende taalvaardigheid en academische vaardigheden hebben ontwikkeld, kunnen ze doorstromen naar reguliere scholen. ISK’s helpen leerlingen vaak bij de overgang en bieden ondersteuning om hen te helpen succesvol te integreren in het reguliere onderwijs.

 

ISK bij de Hef

De Hef beschikt over een ISK! De Hef is gevestigd in Rotterdam-Zuid en werkt vanuit 3 principes: respect, kwaliteit en veiligheid.

 

Neem hier een kijkje als je meer wilt weten over de ISK van de Hef of over ISK in het algemeen.

Menu